Forsidebilde av whippet

Norsk Whippetklubb

Sammen med deg

Klubben for whippetentusiaster. Her kan du møte likesinnede og delta i aktiviteter sammen med og for hunden din. Velkommen!

whippetmagazinet

WHIPPETMAGAZINET

Utgiver: Norsk whippetklubb

 

Redaksjon: Jorunn Jenssen, André Lund, Cecilie Landsverk, Stein-Ole Kjær

 

Bladets adresse: Whippetmagazinet c/o Furnesvegen 150B, 2318 Hamar

 

Erklæring: Redaksjonen forbeholder seg retten til å bestemme hva som skal inn i bladet. Redaksjonen forbeholder seg også retten til å redigere innsendt stoff, eller å be innsender selv redigere. Redigert stoff vil alltid bli sendt innsender for godkjennelse.

 

Innhold/ bilder: Innhold i publisert materiale står for innsender/ forfatters egen regning, det samme gjelder innhold i annonser.

 

Kontakt: e-post til: redaksjonen@whippetklubben.no / Stein-Ole Kjær, tlf: 469 68 888

 

ANNONSER:

bestilling: redaksjonen@whippetklubben.no

 

priser: 
annonser fra medlemmer:
1/1 side kr: 300,-
1/2 side kr: 200,-
kommersielle annonser:
1/1 side kr: 750,-
1/2 side kr: 450,-

 

filformat annonser:
Ferdige annonser sendes i et av formatene: JPG, PSD, PDF eller TIFF

 

format og oppløsning:
1/1 side = 148mm x 210mm
1/2 side = 148mm x 105mm
oppløsning: 300dpi
alle annonser skal være 3 mm utfallende.

 

annonsehjelp:
Redaksjonen kan være behjelpelige med annonseutforming.
Oppsett 1/1 side kr: 200,-
Oppsett 1/2 side kr: 150,-

 

utgivelsesplan/frist for innsending:
nr 1. 2017 – 25. mars / 15. mars
nr 2. 2017 – 25. mai / 10. mai
nr 3. 2017 – 25. august / 10. august
nr 4. 2017 – 15. desember / 05. desember

 

bildebruk/ kreditering:
Alle innlånte foto vil bli kreditert. Alle bilder som ikke er kreditert er NWKs egne bilder.

 

Whippetmagaziner 2016:

Whippetmagazinet 1-2016

Whippetmagazinet 2-2016