LC Arrangement

Informasjon om Lure Coursing prøver i 2023

Som mange er klar over kom det revidert internasjonalt regelverk gjeldende fra 01.01.2022. En av de store endringene der er klasseinndeling. Det er ikke lenger høydeforskjell som inndeler whippet i internasjonal- og nasjonalklasse. Det er nå utstillingsresultater som avgjør om hunden løper i FCI CACIL klasse (det vi tidligere kalte internasjonalklasse) eller CSS klasse (det vi tidligere kalte nasjonal klasse).
Det reviderte NASJONALE regelverket ble sendt inn til NKK i begynnelsen av året, og må sendes ut på høring til alle berørte klubber, før det kan godkjennes.
Regelverket er pr 02.06.2022 ikke sendt ut på høring til klubbene.
Dette betyr, at på Norske, NASJONALE prøver, må hundene konkurrere etter gammelt regelverk, og gamle klasseinndelinger, selv om de jo ikke konkurrer om CACIL på disse prøvene.
Målinger gjelder fortsatt på Nasjonale, Norske prøver, og vil være gjeldende til nytt regelverk har vært ute på høring, og er godkjent i NKK.
Det vil si at for hunden skal å kunne meldes på og løpe i internasjonal klasse på nasjonal prøve i Norge MÅ hunden din være målt inn til den klasse.
Er din hund ikke målt eller målt til å være over høyde kravene for internasjonal klasse, skal den meldes på og løpe i nasjonal klasse. Alle hunder må være målt innen sesongstart, året etter fylte 2 år.
Norsk Whippetklubb vil avholde 2 målinger før første prøve, en på Østlandet og en i Trøndelag. Er din hund ikke målt jfr regelverk, må den måles.
Det vil ikke bli avholdt ytterligere målinger.

Norske LC arrangement:

Utenlandske LC arrangement:

FCI Internasjonal coursing kalender 2023

Svensk LC-Prøvekalender 2023

Dansk LC-Prøvekalender 2023