Oppslagstavle

Årets whippet!

Husk å sende inn resultater til årets LC-whippet innen 1.nov!

Utregningen finner du nederst på DENNE siden.

Resultatene sendes inn HIT.

Sykdom hos whippet!

Vi ønsker å komme i kontakt med alle eiere av whippeter som har fått diagnosen kloløsning og autoimmun sykdom!
I forbindelse med et forskningsprosjekt hos NMBU (tidligere Veterinærhøgskolen) for å kartlegge dette, er det ønskelig med blodprøver fra whippeter med diagnosene. Dette er helt anonymt, og det vil kunne hjelpe oss med å forstå mer om tilstandene.
Hjelp oss å spre ordet!
Ta kontakt på iselin.solnes@evidensia.no.
———————-
 Disease in whippets!
We want to get in contact with all owners of whippets who has been diagnosed with autoimmune disease/SLO related to a research project at NMBU. We need blood tests, and it is anonomous, and it can help us understand more about the disease.
Help us spread the word!
Please contact us at iselin.solnes@evidensia.no

Spesialutstillingen for whippet i Vestby 1.juni 2019 - Dommerendring

Vi har fått en gledelig problemstilling på utstillingen, og det er at vi har fått enormt mange påmeldinger! Det er selvsagt ett hyggelig problem, men det betyr også at vi må inn med en ekstra dommer for å få arrangert utstillingen på en forsvarlig og lovlig måte.

Vi er fantastisk glad og takknemlig for at Per Iversen har takket ja til å hjelpe oss denne dagen.

Eksakt oppdeling av klassene vil vi måtte komme tilbake til da påmeldingen ikke er lukket enda (siste frist er 16. mai) er det vanskelig å vite hvor mange det blir i hver klasse. Men slik det ser ut per dags dato, vil iallfall Arne Foss iallfall dømme tispe klassene.

Da vi nå har god kapasitet med to dommere, har vi tatt bort ekstra gebyret på den forlengede fristen. Så for dere som enda ikke har meldt på, meld på nå og bli med på denne hyggelige helgen sammen med oss andre whippet fans.

En koselig utstilling hos våre glade naboer!

Husk båndtvangen!

Mandag 1. april trer den landsdekkende båndtvangen i kraft. Med mindre du befinner seg i et av landets få friområder for hund, må hunden derfor holdes i bånd over alt fra og med denne dagen.

NKK oppfordrer alle hundeeiere til å respektere båndtvangen som varer frem til og med 20. august.

Beskytter dyreliv

Båndtvangen er innført for å beskytte velferden for vilt og deres avkom. Dyrelivet er ekstra sårbart fra april til august, og hunder må derfor holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet i denne perioden.

Et spørsmål om dyrevelferd

NKK har stor forståelse for at hundeeiere må ta spesielt hensyn til annet dyreliv i båndtvangsperioden. Allikevel er det et faktum at den i praksis frarøver hunder muligheten til normal atferd over en lang periode. Mangel på passende friområder kan gi grobunn for konflikter og frustrasjon både for to- og firbente. 

Hunden har et iboende behov for å kunne bevege seg fritt fra tid til annen. Det er derfor også et spørsmål om dyrevelferd å opprette hundeparker, og hundeskoger hvor de firbente har muligheten til å løpe fritt.

Selv om mange lokale hundeklubber har opprettet slike områder på eget initiativ, er vi avhengig at kommunene også engasjerer seg, og bidrar til dette. Det er presisert i dyrevelferdsloven at dyrs iboende behov skal bevares. Dette inkluderer i aller høyeste grad behovet for å bevege seg fritt. Tilrettelagte friområder for hunder er avgjørende for å kunne opprettholde god hundevelferd, også i båndtvangsperioden.

Friområder for hund

Norsk Kennel Klub er også igang med å kartlegge hvor i landet det finnes friområder for hund. Hvis man ønsker å se hvilke friområder som finnes i sin kommune, kan man klikke seg inn på www.nkk.no/kart og søke seg frem til sin kommune.

Friområdene kommer i ulike størrelser og varianter. Noen er inngjerdet, andre ikke. Fellesnevneren er at området er tydelig merket, og fritatt for båndtvangsbestemmelsene. Som betyr at uansett hva slags båndtvangsregler kommunen ellers har, vil det være mulig for hunden å bevege seg uten bånd i en hundepark. 

Bidra til økt hundevelferd i din kommune

Ønsker du å lese mer om hvordan du kan gå frem for å påvirke forholdene i ditt nærområde? Eller er din kommune kanskje i ferd med å vedta forskrifter som du er uenig i? Les mer på NKKs båndtvangsider.

Om fullmakter og forhåndsstemmer etter GF

Følgende info ble sendt til samtlige av våre medlemmer på mail den 19/3.

Det var flere saker på GF 23.2.19 som det var mye oppmerksomhet om – vi vil gjerne informere litt om disse her: 

Fullmakter og forhåndsstemmer

Som kjent var det på GF flere forslag om å åpne for fullmakter og forhåndsstemmer på fremtidige generalforsamlinger.

 • Fullmakt kan gis til et medlem som møter på GF, og gjelder ved alle avstemminger, saker og personvalg.
 • Forhåndsstemme sendes inn før GF, og kan kun brukes ved personvalg.

Det var et klart flertall for å tillate 1 fullmakt og forhåndsstemmer.  Men, det forelå to forslag til lovtekster, og ingen av dem fikk 2/3 flertall (det kreves 2/3 flertall for å endre lovene).

I etterkant har vi kontaktet NKK om saken, og svaret fra NKK foreligger nå. 

NKKs vurdering er at vi har vedtatt å åpne for 1 fullmakt på en tilfredsstillende måte.

Men, siden vi ikke har vedtatt en lovtekst om forhåndsstemmer, må dette tas opp på en ny generalforsamling før det kan innføres.

Det betyr da at til generalforsamlingen i 2020 kan hver person som møter opp ha med 1 fullmakt fra et annet medlem.  Fullmakt gjelder for alle avstemminger, både om saker og ved personvalg.

Forhåndsstemmer (som bare kan brukes ved personvalg) er ikke tillatt i 2020.

Styret vil legge frem forslag om forhåndsstemmer på nytt i 2020, det vil da gjelde fra 2021 (hvis det blir vedtatt)

 

Karensregler

Forslag om å oppheve karensregler ved utstillinger, unntatt for de helger vi selv arrangerer utstilling, ble vedtatt med klart flertall.

De klubber som har ønsket å ha med whippet også i 2019, har etter nærmere dialog med NKK fått lov til det, og det er åpnet for whippet i Dogweb for følgende utstillinger:

 • 26.mai – Jærutstillingen (Sør-Rogaland Brukshundklubb)
 • 8.-9.juni – Pinseutstillingen (NMK ( NGK)
 • 24.-25.august – Hamresanden (Norsk Leonbergerklubb / Norsk Terrierklubb avd Agder)
 • 24.august – Trondheim Hundefestival (Trøndelag Selskapshundeklubb)

Forøvrig ligger sakspapirer og protokoll for Generalforsamlingen HER

 

Med Whippethilsen

Per Haakon Vestby

Norsk Whippetklubb

post@whippetklubben.no

Generalforsamlingen ble gjennomført med høyt engasjement!

Vi hadde generalforsamling lørdag 23. februar.

Protokollen kan leses HER

PMét til spesialen vår i juni

 
Her kommer de endelig listene for utstilling og LC!
Det har tilkommet noen få endringer etter at de foreløpige listene ble lagt ut – tusen takk for alle gode innspill!
 
Gratulerer så mye alle sammen!
 
 

Årets utstillingswhippet

Årets utstillingswhippet - Suna Regens Flower`s Yasmin

Årets LC-Whippet

Årets LC-whippet - Emmaline 's GH She Got The Look

Årets Vakker&Smidig

Beste hund sammenlagt utstilling og LC

Utzon’s Noble My Love

Nr 4 på LC-lista og 36poeng på utstillingslista

Eier: Rita Gulbrandsen

Årets Vakker&Smidig - Utzon’s Noble My Love

Årets topp 20 - Utstillingstisper

Årets topp 20 - Utstillingshannhunder

Årets Utstillingsoppdretter

Årets utstillingsbrukshund

Årets utstillingsveteran

Årets utstillingsvalp

Årets utstillingsavls-tispe

Årets utstillingsavls-hannhund

Årets utstillingsnykommer

Årets LC-nykommer

Generalforsamling i Norsk Whippetklubb 23. Februar 2019

Norsk Whippetklubb avholder ordinær generalforsamling

 

Tid:                 Lørdag 23. februar kl 16.30 – 18.30 (ca)

Sted:               Gramstua, Sandakerv 24 C, 0473 Oslo

 
Alle medlemmer som har betalt kontingenten for 2019 har møterett og stemmerett på generalforsamlingen.
 
Komplette regler om dagsorden, møterett, stemmregler osv er beskrevet i våre lover, som du finner på våre nettsider: www.whippetklubben.no / om nwk / protokoll
 
Mer info om GF finner du HER
 
Forslag til kandidater må være valgkomiteen i hende senest 25. Januar 2019.  
Forslag sendes til valgkomiteen v/ 
Jorunn Jenssen jorunn@utzon.no 
Anne Mette Mikkelsen wolfhound@ballygran.com
 
 
Forslag til saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 25. Januar 2019.  
Forslag sendes til post@whippetklubben.no
 
Dagsorden og saksdokumenter blir sent til medlemmene pr e-post senest 8. Februar 2019.
Sakspapirer blir også lagt ut på www.whippetklubben.no 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Norsk Whippetklubb
Per Haakon Vestby
Leder
 
 

VIKTIG MELDING!

Alle valp-/bruks- og veteranresultater for 2018 må være inne senest 1. januar 2019. Etter dette blir ikke resultatene tellende. 

Resultatene sendes inn til resultater@whippetklubben.no

 

Utregning av årets bruks/veteran/valp

 

Husk at resultatene til bruks/veteraner/valper må sendes inn til oss på mail!

 

Dette er oppsettet på poengene:

 • VETERANER.
 • BIR: 8p
 • BIM: 6p
 • Om to hunder har lik poengsum, da teller den utstillingen med flest hunder for å avgjøre en vinner.
  7 tellende utstillinger til 7 forskjellige dommere

   

 • ÅRETS BRUKSHUND
  1 poeng for hver slåtte hund i brukshundklassen innen kjønnet. I tillegg teller poeng oppnådd etter vanlig utregning. Minimumskrav for å oppnå poeng er excellent. 

 • VALPER.
 • BIR: 8p
 • BIM: 6p
 • Om to hunder har lik poengsum, da teller den utstillingen med flest hunder for å avgjøre en vinner.
  7 tellende utstillinger til 7 forskjellige dommere
 • Det er opptil eier å sende inn resultater

Hva som må inkluderes i mailen er:

 • – Hundens navn
 • – Arrangement
 • – Sted
 • – Dato
 • – Antall valper
 • – Dommer

Utregning av årets whippet


Dette er systemet som blir brukt for å regne ut årets whippet.

BIR: 8p + 1p per slåtte
BIM: 1p per slåtte
BH2/BT2: 1p per slåtte innen kjønnet
BH3/BT3: 1p per slåtte innen kjønnet
BH4/BT4: 1p per slåtte innen kjønnet
Tak: 80
Annet: Maks 7 tellende utstillinger (norske)
Alle hunder på norske utstillinger

Eksempel:
100 fremmøtte hunder, 40 hanner og 60 tisper

BIR: 87p
BIM: 78p
BH2/BT2: 38/58p
BH3/BT3: 37/57p
BH4/BT4: 36/56p

Oppdretterskole!

Bli med på Oppdretterskolen i regi Norsk Kennel Klub! Lærerikt og spennende for deg som er eller kanskje ønsker å bli en oppdretter.

 

Årets topp 20 - tisper

Årets topp 20 - hannhunder