Styret

Styreleder: Randi Juliussen
Nestleder: Ove Egil Bekkvang
Styremedlem: Berit Lena Grøtterud
Styremedlem: Gry Runa Nielsen
Styremedlem: May Helen Erdal
Styremedlem: Magnus Husby
Styremedlem: Johannes Fjeldberg

Vara: Anniken Ranheim Søndol
Vara: Tone Britt Myreng

Kasserer/ Regnskapsfører: Emma Kristine Larsen
Sekretær:

Revisor: Cecilie Hopland Jentoft
Vara Revisor: Hanne Hjerpetjønn

Henvendelser til styret sendes til post@whippetklubben.no, eller til styreleder Randi Juliussen på telefon: +47 995 60 168