Styret

Styreleder: Randi Juliussen
Nestleder: 
Styremedlem: Berit Lena Grøtterud
Styremedlem: Heidi Dubourgh Pedersen
Styremedlem: Gry Runa Nielsen
Styremedlem: Kenneth Roland

Vara: 
Vara: 

Kasserer/ Regnskapsfører: Emma Kristine Larsen
Sekretær: Heidi Dubourgh Pedersen
Revisor: 

Henvendelser til styret sendes til post@whippetklubben.no, eller til styreleder Randi Juliussen på telefon: +47 995 60 168