Styret

Styreleder: Per Haakon Vestby, Oslo
Nestleder: Arnulf Eliseussen
Sekretær/vara: Hanne Feydt von Benzon, Oslo
Styremedlem: Kristin Hoff, Klæbu
Styremedlem: Sarah Victoria Christensen, Skedsmo
Styremedlem: Ivan Jenssen, Ski
Styremedlem: Nora K. Sorknes, Grue Finnskog
Styremedlem: Synne Nygård Olsen, Ski

Vara: Lene Cathrine Ljosdal, Kristiansand
Vara: Anne Mette Mikkelsen, Ytre Arna

Kasserer/ Regnskapsfører: 
Revisor: Freddy Eriksen

Henvendelser til styret sendes til post@whippetklubben.no, eller til styreleder Per Haakon Vestby på telefon:  917 74 105