Styret

Styreleder: Per Haakon Vestby, Oslo
Nestleder: Arnulf Eliseussen
Styremedlem: Kristin Hoff, Klæbu
Styremedlem: Torill E. Groth, Sande i Vestfold
Styremedlem: Ivan Jenssen, Ski
Styremedlem: Nora Kulblik Sorknes, Grue Finnskog
Styremedlem: Synne Nygård Olsen, Ski

Vara: Lene Cathrine Ljosdal, Kristiansand
Vara: Anne Mette Mikkelsen, Ytre Arna

Kasserer/ Regnskapsfører: Emma Larsen
Sekretær: Hanne Feydt von Benzon, Oslo
Revisor: Freddy Eriksen

Henvendelser til styret sendes til post@whippetklubben.no, eller til styreleder Per Haakon Vestby på telefon:  917 74 105