Styret

Styreleder: Randi Juliussen
Nestleder: Tove-Merete Lilledal
Styremedlem: Berit Lena Grøtterud
Styremedlem: Gry Runa Nielsen
Styremedlem: Ove Egil Bekkvang
Styremedlem: Carine Prestaasen
Styremedlem: May Helen Erdal

Vara: Anniken Ranheim Søndol
Vara: Kenneth Roland

Kasserer/ Regnskapsfører: Emma Kristine Larsen
Sekretær: Carine Prestaasen

Revisor: Cecilie Hopland Jentoft
Vara Revisor: Hanne Hjerpetjønn

Henvendelser til styret sendes til post@whippetklubben.no, eller til styreleder Randi Juliussen på telefon: +47 995 60 168