REGLER FOR UTREGNING AV ÅRETS UTSTILLINGSWHIPPET

BIR: 8 poeng + ett poeng for hver slåtte hund 
BIM: 6 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet
2 BHK/BTK: 5 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet 
3 BHK/BTK: 4 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet
4 BHK/BTK: 3 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet

      Det er bare fremmøtte hunder som tas med i beregningen.

      De 7 beste utstillingsresultatene for 7 forskjellige dommere teller.

      Resultater fra Open Show teller ikke.

      Det settes ett tak på 80 tellende hunder

Alle utstillingene til NWK gir i tillegg 5 ekstra poeng på plasseringene BIR/BIM, 2-4 BHK/BTK.    

REGLER FOR UTREGNING AV ÅRETS VETERAN UTSTILLINGSWHIPPET

Veteranlisten er en separat liste, og vil ikke gi poeng inne på årets whippet liste.

Men alle veteraner som stilles i veteranklassen og plasseres seg i BHK/BTK regner selvsagt også i listen som årets whippet. Men da ikke under reglene som for veteranlisten, men under reglene for årets whippet. For å få poeng på veteranlisten, må hunden ha fått minimum excellent i veteranklassen.

 

BIR Veteran: 8 poeng + ett poeng for hver slåtte hund i veteranklassene

Eller + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet om plassering i BHK/BTK.


BIM Veteran: 6 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet i veteranklassen

Eller + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet om plassering i BHK/BTK.

 

2 beste veteran H/T med exc: 5 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet i veteranklasen

Eller + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet om plassering i BHK/BTK. 


3 beste veteran H/T med exc: 4 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet i veteranklassen

Eller + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet om plassering i BHK/BTK.


4 beste veteran H/T med exc: 3 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet i veteranklassen

Eller + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet om plassering i BHK/BTK.

Eksempel:

Det er 6 veteraner (2 hannhunder og 4 tisper)

BIR Veteran (hannhund) 8 poeng + 5 for antall hunder slått

BIM Veteran (tispe) 6 poeng + 3 poeng for antall hunder slått innen kjønnet.

 

Skulle veteranen plassere seg i BHK/BTK,

Eksempel:

BIR Veteran og 4 beste hannhund, antall hannhunder 20.

BIR Veteran: 8 poeng (for BIR veteran) + 16 poeng for hver slåtte hund innen kjønnet.

 

Skulle veteranen bli både BIR og BIR Veteran blir utregningen som følger:

8 poeng for BIR/BIR Veteran + 19 poeng for antall slåtte hunder.

 

 • Det er bare fremmøtte hunder som tas med i beregningen.
 • De 7 beste utstillingsresultatene for 7 forskjellige dommere teller.
 • Resultater fra Open Show teller ikke.
 • Alle utstillingene til NWK gir i tillegg 5 ekstra poeng på plasseringene BIR/BIM, 2-4 BHK/BTK.
 • Det settes ett tak på 80 tellende hunder

REGLER FOR UTREGNING AV ÅRETS UTSTILLINGSBRUKSHUND

Utstillingsbrukshund er en separat liste, og regnes på samme måte som årets whippet. Det vil gi samme poengsum på listen til både årets whippet og årets utstillingsbrukshund. Men den whippeten som har stilt i brukshundklassen og med høyest poengsum blir årets utstillingsbrukshund.

 

BIR: 8 poeng + ett poeng for hver slåtte hund 
BIM: 6 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet
2 BHK/BTK: 5 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet 
3 BHK/BTK: 4 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet
4 BHK/BTK: 3 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet

 • Det er bare fremmøtte hunder som tas med i beregningen.
 • De 7 beste utstillingsresultatene for 7 forskjellige dommere teller.
 • Resultater fra Open Show teller ikke.
 • Alle utstillingene til NWK gir i tillegg 5 ekstra poeng på plasseringene BIR/BIM, 2-4 BHK/BTK.
 • Det settes ett tak på 80 tellende hunder

 

REGLER FOR UTREGNING AV ÅRETS UTSTILLINGSVALP

BIR valp: 8 poeng + ett poeng for hver slåtte hund 
BIM valp: 6 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet
2 BHK/BTK valp m/ HP: 5 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet 
3 BHK/BTK valp m/ HP: 4 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet
4 BHK/BTK valp m/ HP: 3 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet

 • Det er bare fremmøtte hunder som tas med i beregningen.
 • De 7 beste utstillingsresultatene for 7 forskjellige dommere teller.
 • Alle utstillingene til NWK gir i tillegg 5 ekstra poeng på plasseringene BIR valp/BIM valp, 2-4

BHK/BTK valp.

 

REGLER FOR UTREGNING AV ÅRETS DEBUTANT UTSTILLINGSHANNHUND OG -TISPE

Årets debutant hannhund og tispe er en separat liste, og regnes på samme måte som årets whippet. Det vil gi samme poengsum på listen til både årets whippet og årets debutant, men den med høyest poeng kan titulere seg med årets debutant hannhund og årets debutant tispe.

 

 • Må ikke ha stilt året før i noen land
 • De 7 beste utstillingsresultatene i juniorklasse for 7 forskjellige dommere teller.
 • Resultater fra Open Show teller ikke.
 • Det settes ett tak på 80 tellende hunder
 • Alle utstillingene til NWK gir i tillegg 5 ekstra poeng på plasseringene BIR valp/BIM valp, 2-4

BHK/BTK valp.

 

REGLER FOR UTREGNING AV ÅRETS UTSTILLINGSOPPDRETTER

Årets oppdretterliste blir regnet ut ifra listen «årets whippe»t.

Hver oppdretter maks 7 tellende hunder med, som ligger på eller utefor mestvinnerlisten.

 

REGLER FOR UTREGNING AV ÅRETS UTSTILLINGSAVLSHANNHUND/-TISPE

Årets avlshannhund/tispe blir regnet ut ifra listen til «årets whippet».

Hver avlshanne/tispe får maks 7 avkom som tellende, som ligger på eller utefor mestvinnerlisten

REGLER FOR UTREGNING AV ÅRETS VAKKER&SMIDIG

Årets mestvinnende på denne listen er en sammenslåing av resultatene fra hundens poeng på LC listen og årets whippet liste. Den hunden med høyest poengsum på denne listen blir «Årets Vakker & Smidig» whippet.

REGLER FOR UTREGNING AV ÅRETS TRIPPELPRIS

Meritter som kvalifiserer til trippelprisen:

 1. Utstilling – Hunden må ha oppnådd minimum certifikatkvalitet (CK) på offisiell utstilling
 2. Lure coursing – Hunden må ha lc-lisens og ha oppnådd minst 75 poeng på 2 offisielle prøver.
 3. Samt en av følgende:
  1. Lydighet – Hunden skal ha oppnådd minimum to 3.premier i klasse 1.
  2. Rallylydighet – Hunden må ha oppnådd opprykk til klasse 2.
  3. Agility – Hunden skal ha deltatt på 2 offisielle konkurranser i klasse 1, uten diskvalifisering.
  4. Blodspor – Hunden må ha oppnådd minimum en 2. premie på terminfestet prøve og en 2. premie på bevegelig prøve
  5. UHP/AD – Bestått

 

 • Prisen kan tildeles den enkelte hund kun 1 gang gjennom dens levetid.
 • Eier til hund som har oppnådd tilstrekkelige resultater må selv melde resultater til NWK
 • Alle kvalifiserende resultater skal være oppnådd i Norge.
 • Samtlige eiere av hunden skal være medlem av NWK ved tidspunkt for vurdering av pristildeling
 • Hunder som mottar trippelprisen vil kunne presenteres og få publisert bilde på klubbens

hjemmeside og i whippetmagazinet mot innsending av bilde og presentasjonstekst.

 • Prisen tildeles med diplom

 

Resultatene for UTSTILLING skal sendes inn HIT

REGLER FOR UTREGNING AV ÅRETS LC-whippet

Resultatene for LC skal sendes inn HIT