Whippetmagasinet

Whippetmagasinet

 

Utgiver: Norsk whippetklubb

Redaksjon: Tove-Merete Lilledal, Guro Utgård Snøva, Thea Strand, Hanne Thorkildsen, Monica Olsby Rogne 

Kontakt: redaksjonen@whippetklubben.no

Erklæring: Redaksjonen forbeholder seg retten til å bestemme hva som skal inn i bladet. Redaksjonen forbeholder seg også retten til å redigere innsendt stoff, eller å be innsender selv redigere. Redigert stoff vil alltid bli sendt innsender for godkjennelse.

Innhold/ bilder: Innhold i publisert materiale står for innsender/ forfatters egen regning, det samme gjelder innhold i annonser.

ANNONSER:

Bestilling: redaksjonen@whippetklubben.no

Nye annonsepriser fra 2019
Prisøkningen gjelder ikke de kommersielle sponsorene som allerede har en avtalt pris.
Årsaken til økning i prisene er at vi tar sikte på å trykke Whippetmagasinet på papir fremover f.o.m. 3/19.

Priser: 

Annonser fra medlemmer:
1/1 side: kr. 500,-
1/2 side kr. 300 ,-
1/4 side kr. 200 ,-
50% tillegg for ikke-medlemmer

Kommersielle annonser:

1/1 side kr. 800,-
1/2 side kr. 500,-

Årsavtale med helsideannonse kr. 2.000,- for (3 påfølgende utgaver).


Filformat annonser:

Ferdige annonser sendes i et av formatene: JPG, PSD, PDF eller TIFF

Format og oppløsning:
1/1 side = 148mm x 210mm
1/2 side = 148mm x 105mm
oppløsning: 300dpi
alle annonser skal være 3 mm utfallende.

For andre annonseformat eller annonse på omslagsside, kontakt redaskjonen. 

 

Annonsehjelp:
Redaksjonen kan være behjelpelige med annonseutforming.
Oppsett 1/1 side kr: 200,-
Oppsett 1/2 side kr: 150,-

Utgivelsesplan/frist for innsending:
nr 1. 2019 – april / 9. april
nr 2. 2019 – august / 25. juli
nr 3. 2019 – desember / 15. november

Bildebruk/ kreditering:
Alle innlånte foto vil bli kreditert. Alle bilder som ikke er kreditert er NWKs egne bilder.

 

Tidligere utgitt Whippetmagasiner