Whippetmagazinet

Whippetmagazinet

 

Utgiver: Norsk whippetklubb

Redaksjon: Synne Nygård Olsen, Sarah Victoria Christensen og Nora Kulblik Sorknes.

Bladets adresse: Torgveien 13, 1400 SKI

Erklæring: Redaksjonen forbeholder seg retten til å bestemme hva som skal inn i bladet. Redaksjonen forbeholder seg også retten til å redigere innsendt stoff, eller å be innsender selv redigere. Redigert stoff vil alltid bli sendt innsender for godkjennelse.

Innhold/ bilder: Innhold i publisert materiale står for innsender/ forfatters egen regning, det samme gjelder innhold i annonser.

Kontakt: e-post til: redaksjonen@whippetklubben.no

ANNONSER:

bestilling: redaksjonen@whippetklubben.no

priser: 
annonser fra medlemmer:
1/1 side kr: 300,-
1/2 side kr: 200,-
kommersielle annonser:
1/1 side kr: 750,-
1/2 side kr: 450,-

filformat annonser:
Ferdige annonser sendes i et av formatene: JPG, PSD, PDF eller TIFF

format og oppløsning:
1/1 side = 148mm x 210mm
1/2 side = 148mm x 105mm
oppløsning: 300dpi
alle annonser skal være 3 mm utfallende.

annonsehjelp:
Redaksjonen kan være behjelpelige med annonseutforming.
Oppsett 1/1 side kr: 200,-
Oppsett 1/2 side kr: 150,-

utgivelsesplan/frist for innsending:
nr 1. 2018 – april / 9. april
nr 2. 2018 – august / 25. juli
nr 3. 2018 – desember / 25. november

bildebruk/ kreditering:
Alle innlånte foto vil bli kreditert. Alle bilder som ikke er kreditert er NWKs egne bilder.

Tidligere utgitt Whippetmagaziner