Categories: Ukategorisert

by ove@bekkvang.com

Share

Categories: Ukategorisert

by ove@bekkvang.com

Share

banner-08
Norsk Whippetklubb ønsker med dette å presisere at klubben ønsker åpenhet, og en god tone mellom våre medlemmer.
Vi har fått referert en diskusjon om LTV på Facebookgruppen «Whippetvenner», og ønsker å presisere at administrators håndtering av denne, ikke gjenspeiler Norsk Whippetklubbs holdning til temaet.
Norsk Whippetklubb er og skal være en raseklubb for alle whippeteiere og raseentusiaster, og vi har som tillitsvalgte et mål om å utøve raseforvaltning på den måten vi anser er best for rasen, i tråd med gjeldene regelverk og den kunnskap som til enhver tid er tilgjengelig.
Vi er klar over at noen mener at klubben har vært for lite tydelige og synlige i spørsmål rundt helse, og da i særdeleshet LTV, som det siste året har fått mye fokus.
LTV er en tilstand som helt sikkert har eksistert i rasen i lang tid, men som først i den senere tid har fått oppmerksomhet. Det skyldes sannsynligvis liten kunnskap om symptomer og arvegang, kombinert med rasens etter hvert formidable økning i popularitet. Norsk Whippetklubb arbeider aktivt med helse, også LTV, og vi søker informasjon og kunnskap fra fagmiljø rundt om. Vi er i kontakt med flere fagmiljø på området for å innhente kvalifisert og godt begrunnet informasjon. Testing for LTV er nytt i store deler av verden, og kunnskapen om utbredelse er usikker, gradering og prognoser er derfor vanskelig å gi.
Vi har som klubb vært for dårlige til å informere våre medlemmer om arbeidet som gjøres i styret og avlsutvalg rundt temaet helse. Vi ønsker å bli bedre på dette. Vi har en ny hjemmeside på gang, hvor alle referater fra utvalgsmøter også vil bli publisert, slik at vårt arbeid blir mer åpent og gjennomsiktig for alle medlemmer.
Vi er invitert til å avholde et felles webinar rundt temaet LTV med en anerkjent autoritet og foreleser på emnet, og er i prosess med å bestemme tid for dette. Nærmere informasjon vil bli publisert på klubbens facebookside og hjemmesiden.
Norsk Whippetklubb ønsker å være tydelige på at vi ønsker en sunn diskusjon rundt temaet helse i sin helhet. Vi vil også presisere at vi som raseklubb er nødt til å forholde oss til dokumentert kunnskap og informasjon om et emne.
Det betyr at vi ikke kan iverksette eventuelle konkrete anbefalinger eller tiltak før vi har dokumentert kunnskap, og oversikt over mulige konsekvenser det kan medføre.
Vi oppfordrer også til å være forsiktig med å publisere informasjon som kan oppfattes som diagnostisering eller annen medisinsk informasjon uten at dette er dokumenterbart. Vi ønsker en konstruktiv og ryddig kommunikasjon rundt temaet helse, og her kan alle bidra.
Norsk Whippetklubb vil oppfordre alle våre medlemmer til høflighet og ryddighet i diskusjoner generelt.
Styret i Norsk Whippetklubb