AVLSUTVALGET

Ingunn OhremLeder
Berit Lena GrøtterudMedlem
Guro HålandMedlem
Thale SvennebyMedlem
Trine EngenMedlem

MANDAT AVLSUTVALG

 

 • Medlemmene i utvalget oppnevnes av styret. 1 leder og 4-5 medlemmer. Leder for utvalget
 • sørger for at det holdes tett kontakt med styret.
 • Utvikle og vedlikeholde RAS-dokumentet i henhold til NKK’s veileder for dette med årlig evaluering og revidering hvert 5.år. Rapport eller referat fra evalueringen skal gjøres tilgjengelig for klubbens medlemmer.
 • Utarbeide og gjennomføre nasjonale spørreundersøkelser rundt helse hvert 5.år, som grunnlag for revidering av RAS.
 • Samle informasjon om avl-, oppdrett- og helsespørsmål for Whippet i Norge, Norden og internasjonalt og gjøre dette tilgjengelig for medlemmene.
 • Virke samlende og fremme godt avlsarbeid blant norske oppdrettere ved å opplyse og dele kunnskap, f.eks. ved å arrangere oppdretterseminar.
 • Avlsutvalget skal forvalte helsefondet og foreslå bruk av helsefondets midler, som så godkjennes av styret.
 • Utvalget skal ikke gi råd på individuell basis, men gjøre kunnskap tilgjengelig for alle.
 • Føre regnskap for arrangement i egen regi og levere dette til styret. Skal det gjennomføres større arrangement/deltagelse på seminar ol. der utvalget trenger penger til dette,utarbeides et budsjett som leveres til styret for å få godkjent dette før gjennomføring.
 • Utvalget skal føre referat fra møter, disse sendes til styret.
 • Som deltaker i utvalg så er man pålagt taushetsplikt, og man representerer klubben. Man skal opptre på en ryddig og respektfull måte.

Avlsutvalgets møtereferat