Kennelhoste er et samlebegrep for ulike smittsomme luftveisinfeksjoner hos hunder med kikhosteliknende symptomer som vanligvis også innebærer en kortvarig febertopp.

Årsaker

Kennelhoste kan skyldes flere ulike smittestoffer der hundens parainfluensavirus type 2 (CPiV-2) og hundens respiratoriske coronavirus (CRCoV) er vanligst. Bakterien Bordetella bronchiseptica, som ofte forekommer i normalfloraen i svelget hos friske hunder kan også gi kennelhoste, særlig hos yngre individer. I kombinasjon med andre smittestoffer kan bakterien også føre til sykdom hos voksne hunder.

Kennelhoste er svært smittsomt og spres vanligvis gjennom direkte kontakt mens hunden har symptomer, samt via dråpesmitte over noen meter når hunden hoster eller nyser.

Smittestoffene kan overleve en kortere periode i miljøet og på gjenstander, og kan på denne måten spres indirekte til andre hunder. Bakterien kan også skilles ut fra symptomfrie eller hunder som har blitt friske.

Inkubasjonstiden (tid fra smitte til sykdom) er vanligvis 4-10 dager. I løpet av denne tiden kan andre hunder smittes, altså før hunden selv har begynt å vise symptomer. Den største risikoen for smitte forekommer der mange hunder samles og er i nærkontakt som f.eks på hundeutstillinger, trening, konkurranser, hundebarnehager eller på kennel.

En hund som har hatt kennelhoste blir ikke immun mot sykdommen og kan få den igjen ved en senere anledning. Kennelhoste er en vanlig sykdom og gir sjelden alvorlige symptomer selv om den kan være ganske besværlig med den kraftige hosten.

Symptomer

Vanlige symptomer er akutt innsettende, bjeffende hoste og besvær fra halsen. Dyreeieren tror ofte at hunden har satt noe fast i halsen. Hosten kan være fuktig eller tørr og øker gjerne i forbindelse med mosjon. Hunden kan hoste så intensivt at den får kvelninger og brekker seg med skummete slim. Hoste og brekninger kan utløses selv når hunden bare drikker vann. Feber kan forekomme, men de fleste hunder er ellers i form.

Vanligvis er ikke hunden allment redusert og sykdommen går som oftest over av seg selv i løpet av 7-10 dager. Noen hunder kan hoste i opptil tre uker, dette gjelder spesielt uvaksinerte hunder. Enkelte hunder kan bli mer påvirket av sykdommen med opphørt appetitt og påvirket allmenntilstand.

Kennelhoste kan i blant åpne for en sekundær, bakteriell infeksjon som kan nå lungene og forårsake lungebetennelse (pneumoni). Tegn på at en sekundærinfeksjon har oppstått er f.eks feber, nedsatt allmenntilstand og gulgrønn neseflod.

Diagnostikk

Diagnose stilles oftest på grunnlag av de typiske symptomene. I blant er det nødvendig at man gjennomfører en røntgenundersøkelse av lungene.

Hva kan man gjøre selv?

Under selve sykdomsperioden er det som regel tilstrekkelig at hunden får hvile og omsorg. Hunden bør ikke anstrenge seg så lenge den hoster, samt en liten periode etter hostingen har opphørt. Det er lurt å følge med på hundens kroppstemperatur gjennom sykdomsforløpet. Man bør unngå å bruke hostedempende legemidler ettersom hosten hjelper til med å få slim fra lungene. Hostedempende kan ved kraftige symtomer brukes om natten for å gi hunden ro til å sove.

Det er lurt å bytte til en sele i stedet for halsbånd mens hunden er syk. Dette er fordi trykk mot luftstrupen vil øke hostetendensen. Det er også anbefalt å unngå kontakt med hunder som har symptomer på kennelhoste samt å holde sin egen hund unna andre hunder i et par uker om den selv er syk.

Forebyggende

Vaksinasjon anbefales til alle hunder som er i kontakt med andre hunder. I dag finnes det to vaksiner mot kennelhoste; den ene vaksinerer mot parainfluensavirus, mens den andre i tillegg vaksinerer mot Bordetella bronciseptica og er en såkalt nesevaksine som sprutes inn i neseboret. Begge disse vaksinene gir beskyttelse mot smittestoffene de inneholder, men ikke 100%. Dersom en vaksinert hund rammes av kennelhoste vil riktignok symptomene bli mye mildere enn om hunden ikke er vaksinert. Vaksinasjon mot kennelhoste gjøres én gang i året.

Når bør veterinær oppsøkes?

Dersom hunden har nedsatt allmenntilstand, langvarig, høy feber eller om den har problemer med å puste, bør den undersøkes av veterinær. Dette gjelder også om feber kommer tilbake etter noen dagers hoste.

Ved veterinærbesøket bør hunden bli igjen i bilen eller stå utenfor klinikken fram til den skal undersøkes for å unngå at andre hunder som er på klinikken blir smittet.

Behandling hos veterinær

Hunder som påvirkes hardt av kennelhoste har ofte høy feber som kan tyde på en lungebetennelse. I tillegg til en klinisk undersøkelse kan man da ta røntgenbilder av lungene. Hunder med lungebetennelse blir ofte værende på klinikken i en periode for å få antibiotika og støttebehandling i form av væske.

Etterbehandling

Dersom lungebetennelse blir diagnostisert fortsettes antibiotikabehandlingen vanligvis hjemme og etter et par uker tas det et nytt røntgenbilde av lungene. Mens hunden er under behandling bør den kun ut på korte turer og ikke utsettes for aktiviteter eller annen anstrengelse.

Kan kennelhoste smitte til mennesker og andre dyr?

Ja, i svært sjeldne tilfeller. Dette kommer an på hvilket av smittestoffene som står bak sykdommen. Virusene smitter ikke, men bakterien Bordetella Bronchiseptica kan overføres til både mennesker og katter, selv om vi ytterst sjelden ser tilfeller av dette.

Redigert av veterinær i AniCura, mars 2023
Kilde: anicura.no