LC-Utvalget

Bitte GrøtteLeder
Randi JuliussenMedlem
Jørgen C. LienMedlem

MANDAT LURECOURSINGUTVALG

  • Medlemmene i utvalget oppnevnes av styret. 1 leder og inntil 8 medlemmer. Leder for utvalget sørger for at det holdes tett kontakt med styret og har oversikt over at oppgaver blir fordelt og gjennomført. Leder har stemmerett i saker på linje med øvrige medlemmer i utvalget.
  • Jobbe for å fremme rasens bruksgren og bidra til et godt miljø.
  • Samarbeide med de andre klubbene som representerer LC raser.
  • Utvalget skal føre referat fra møter, disse sendes til styret.
  • Det skal føres regnskap for alle aktiviteter, også arrangement som går i 0. Dette skal leveres til styret senest 14 dager etter avholdt arrangement. Det kan søkes om økonomisk bistand fra klubben til enkelte arrangement, dette må avklares og godkjennes før arrangement iverksettes.
  • Som deltaker i utvalg så er man pålagt taushetsplikt, og man representerer klubben. Man skal opptre på en ryddig og respektfull måte.
  • Utvikle et mer spesifikt mandat til GF 2022 i samarbeid med styret