Magedreining er en svært akutt tilstand som innebærer at magesekken roterer rundt sin egen akse, ofte en hel eller en halv gang.

Som et resultat av denne dreiningen klemmes øvre og nedre mageåpning igjen og mat, gass og væske kommer seg verken opp eller ned. Innholdet i magesekken begynner å gjære og den blåser seg kraftig opp. Også blodkar kan klemmes av og blodforsyningen både lokalt til magesekk, samt til hele fremre del av kroppen, kan reduseres kraftig.

Symptomer

De vanligste symptomene er at buken begynner å ese ut og hunden prøver å kaste opp uten resultat. Smerte fra buken viser seg ved at hunden har vansker for å legge seg, titter mot magen, viser tegn på uro og piper.

Symptomene utvikles ofte raskt og allmentilstanden forverres drastisk. Uten rask behandling kan tilstanden bli livstruende.

Store, dypbrystede hunder har en økt tilbøyelighet til å få magedreining, mest sannsynlig på grunn av sin kroppsbygning med en mer bevegelig magesekk i buken. Inntak av store mengder mat og drikke raskt anses for å være en risikofaktor.

Diagnose

Ofte får veterinæren en sterk mistanke om diagnosen allerede gjennom de akutt oppståtte symptomene. For å være mer sikker på diagnosen tas det ofte røntgenbilde av buken.

Behandling

Den akutte behandlingen rettes mot å gjenopprette sirkulasjonen med intravenøs væsketilførsel, å fjerne gass fra magesekken samt å gi smertestillende. Når hunden er mer stabil, må den opereres akutt for å vende magesekken tilbake til sin normale plass. Operasjonen bør skje så raskt som mulig for å lette på trykket i magesekk og på blodkar. Dette skjer oftest noen få timer etter ankomst til dyreklinikk/-sykehus.

Operasjonen skjer under full narkose og veterinæren lager et snitt i buken for å komme til det aktuelle området. Ved operasjonen tømmes magesekken for gass, væske og fôr, med en sonde som føres ned i spiserøret. Magesekken vendes til riktig posisjon og sys fast til bukveggen for å forhindre tilbakefall.

Komplikasjoner

Det finnes flere komplikasjoner som kan påvirke prognosen ved en magedreining.

Hjertearytmier

På grunn av den nedsatte sirkulasjonen og sjokkbildet som oppstår, kan hjertet påvirkes og hunden kan få en unormal hjerterytme. Hjerterytmen overvåkes ofte kontinuerlig under og etter operasjonen og dersom det er behov behandles den medisinsk.

Vevsskader i magesekken

Ettersom blodstrømmen til deler av magesekken kan klemmes helt av, kan det gjøre at visse deler av magesekken blir såpass skadet at de må fjernes. I visse tilfeller er vevsdøden så utbredt at hundens liv ikke kan reddes.

Skader på milt

Milten sitter nært magesekken og roterer sammen med magesekken ved magedreining. I blant kan karene til milten skades og akutte blødninger kan oppstå, noe som kan innebære at selvë milten må fjernes.

Dødelig utgang

Visse hunder blir så kraftig påvirket av den nedsatte sirkulasjonen og går i såpass kraftig sjokk at deres liv ikke står til å redde. Dødeligheten ved magedreining varierer mellom 5 til 15 %. Det er også tilfeller der hundens tilstand er så nedsatt ved ankomst til dyresykehus/-klinikk at veterinæren ser at den ikke vil overleve en eventuell operasjon og blir avlivet ved ankomst for å avslutte hundens lidelse.

Magedreining er som tidligere nevnt en svært akutt og livstruende tilstand. Dersom man mistenker at hunden har fått magedreining er det svært viktig at man kontakter veterinær umiddelbart.

Redigert av veterinær i AniCura, mai 2023
Kilde: anicura.no