Ved en øyelysing undersøkes øynene for å oppdage symptomer på arvelige øyesykdommer. Dette er en viktig undersøkelse for å unngå at hunder i avl fører arvelige sykdommer videre. Ulike anbefalinger for øyelysing finnes for ulike raser. Kontakt aktuell raseklubb for mer informasjon.

Før øyelysingen

Ved øyelysing bør stamtavlen tas med. Om hunden har blitt øyelyst tidligere, er det bra om øyelysingsattesten fra forrige undersøkelse også tas med. En attest med hundens og eierens informasjon fylles ut og skrives under. I forbindelse med underskriften godkjenner dyreeieren at øyelysingsresultatet blir offentlig. Dyret må være ID-merket for at undersøkelsen skal være gyldig.

Hvordan fungerer det?

Før undersøkelsen dryppes øynene med et såkalt pupill-dilaterende middel for at pupillen skal bli stor og øyets indre deler skal kunne undersøkes. Det tar ca. 20 minutter for pupillen å utvide seg og to timer eller mer før pupillen kan trekke seg sammen igjen normalt. Øyedråpene er ikke ubehagelige for hunden, men øyet blir mer ømfintlig for lys mens pupillen er dilatert, så det er bra å la hunden unngå sterkt sollys eller sterk belysning et par timer etter undersøkelsen. Undersøkelsen utføres av en veterinær som er autorisert øyelyser. En autorisert øyelyser har har gjennomgått en spesifikk utdanning og eksaminasjon for å kunne bedømme arvelige øyesykdommer på hund og katt. Det finnes kun et fåtall veterinærer i Norge med denne tittelen.

Undersøkelsen utføres i et rom som er mørklagt. Veterinæren ser på øyebunnen/fundus, linsen, hornhinnen og øyelokket med ulike instrument. Undersøkelsen gjør ikke vondt og går vanligvis relativt raskt. Etter undersøkelsen fyller veterinæren i attesten og meddeler om dyret er fri for arvelige sykdommer eller ikke. Om veterinæren finner forandringer i øyet, vil hun eller han også føre inn i attesten hvordan arveligheten av disse skal bedømmes. I noen tilfeller kan man ikke stille en diagnose ved undersøkelsen, og hunden behøver å følges opp med ytterligere undersøkelser etter en tid som angis av veterinæren. Originalattesten sendes til Norsk kennel klubb og dyreeieren får med en kopi. Resultatet av øyelysingen registreres i Norsk kennel klubb sitt sentralregister og kan så leses på NKK dogweb.

Originalattesten sendes til Norsk kennel klubb og dyreeieren får med en kopi. Resultatet av øyelysingen registreres i Norsk kennel klubb sitt sentralregister og kan så leses på NKK dogweb.

Kilde: anicura.no