Rasespesifikk avlsstrategi

Klubbens Rasespesifikke avlsstrategi ble laget i 2017, og er grunnlaget for avls- og raseforvaltningsarbeidet som gjøres med whippet i Norge. Dokumentet tar for seg status innen blant annet populasjon og helse, og legger planer for hvordan klubben best kan arbeide med utfordringene rasen har.

En ny RAS er under utarbeidelse og vil bli presentert her.