REGLER FOR UTREGNING AV ÅRETS UTSTILLINGSWHIPPET

(Gjelder f.o.m 2021)

BIR: 8 poeng + ett poeng for hver slåtte hund 
BIM: 6 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet
2 BHK/BTK: 5 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet 
3 BHK/BTK: 4 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet
4 BHK/BTK: 3 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet

      Det er bare fremmøtte hunder som tas med i beregningen.

      De 5 beste utstillingsresultatene for 5 forskjellige dommere teller.

      Resultater fra Open Show teller ikke.

REGLER FOR UTREGNING AV ÅRETS VETERAN UTSTILLINGSWHIPPET

(Gjelder f.o.m 2021)

Veteranlisten er en separat liste, og vil ikke gi poeng inne på årets whippet liste.

Men alle veteraner som stilles i veteranklassen og plasseres seg i BHK/BTK regner selvsagt også i listen som årets whippet. Men da ikke under reglene som for veteranlisten, men under reglene for årets whippet. For å få poeng på veteranlisten, må hunden ha fått minimum excellent i veteranklassen.

 

BIR Veteran: 8 poeng + ett poeng for hver slåtte hund i veteranklassene

Eller + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet om plassering i BHK/BTK.

BIM Veteran: 6 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet i veteranklassen

Eller + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet om plassering i BHK/BTK.

 

2 beste veteran H/T med exc: 5 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet i veteranklasen

Eller + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet om plassering i BHK/BTK. 

3 beste veteran H/T med exc: 4 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet i veteranklassen

Eller + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet om plassering i BHK/BTK.

4 beste veteran H/T med exc: 3 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet i veteranklassen

Eller + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet om plassering i BHK/BTK.

Eksempel:

Det er 6 veteraner (2 hannhunder og 4 tisper)

BIR Veteran (hannhund) 8 poeng + 5 for antall hunder slått

BIM Veteran (tispe) 6 poeng + 3 poeng for antall hunder slått innen kjønnet.

 

Skulle veteranen plassere seg i BHK/BTK,

Eksempel:

BIR Veteran og 4 beste hannhund, antall hannhunder 20.

BIR Veteran: 8 poeng (for BIR veteran) + 16 poeng for hver slåtte hund innen kjønnet.

 

Skulle veteranen bli både BIR og BIR Veteran blir utregningen som følger:

8 poeng for BIR/BIR Veteran + 19 poeng for antall slåtte hunder.

 

 • Det er bare fremmøtte hunder som tas med i beregningen.
 • De 5 beste utstillingsresultatene for 5 forskjellige dommere teller.
 • Resultater fra Open Show teller ikke.

REGLER FOR UTREGNING AV ÅRETS UTSTILLINGSBRUKSHUND

(Gjelder f.o.m 2021)

Utstillingsbrukshund er en separat liste, og vil ikke gi poeng inne på årets whippet liste.

Men alle hunder som stilles i bruksklassen og plasseres seg i BHK/BTK regner selvsagt også i listen som årets whippet. Men da ikke under reglene som for brukshund, men under reglene for årets whippet. For å få poeng på brukshundlisten, må hunden ha fått minimum excellent i bruksklassen. Kun resultater fra bruksklasse teller på årslisten.

Beste brukshann: 6 poeng + ett poeng for hver slåtte hund i bruksklasse
Eller + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet om plassering i BHK/BTK.

Beste brukstispe: 6 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet i bruksklassen
Eller + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet om plassering i BHK/BTK.

2 beste brukshund H/T med exc: 5 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet i bruksklassen
Eller + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet om plassering i BHK/BTK.

3 beste brukshund H/T med exc: 4 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet i bruksklassen
Eller + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet om plassering i BHK/BTK.

4 beste brukshund H/T med exc: 3 poeng + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet i bruksklassen
Eller + ett poeng for hver slåtte hund innen kjønnet om plassering i BHK/BTK.

 

 • Det er bare fremmøtte hunder som tas med i beregningen.
 • De 5 beste utstillingsresultatene for 5 forskjellige dommere teller.
 • Resultater fra Open Show teller ikke.

REGLER FOR UTREGNING AV ÅRETS DEBUTANT UTSTILLINGSHANNHUND OG -TISPE

Årets debutant hannhund og tispe er en separat liste, og regnes på samme måte som årets whippet. Det vil gi samme poengsum på listen til både årets whippet og årets debutant, men den med høyest poeng kan titulere seg med årets debutant hannhund og årets debutant tispe.

 

 • Må ikke ha stilt året før i noen land
 • De 5 beste utstillingsresultatene i juniorklasse for 5 forskjellige dommere teller.
 • Resultater fra Open Show teller ikke.

REGLER FOR UTREGNING AV ÅRETS UTSTILLINGSOPPDRETTER

(Gjelder f.o.m 2021)

Årets oppdretterliste blir regnet ut ifra listen «årets whippet».

Hver oppdretter må ha min 2  hunder, og maks 5 tellende hunder med, som ligger på totallisten

 

REGLER FOR UTREGNING AV ÅRETS UTSTILLINGSAVLSHANNHUND/-TISPE

(Gjelder f.o.m 2021)

Årets avlshannhund/tispe blir regnet ut ifra listen til «årets whippet».

Hver avlshanne/tispe får min 2 avkom og maks 5 avkom som tellende, som ligger på totallisten.

REGLER FOR UTREGNING AV ÅRETS VAKKER&SMIDIG ( fra 2021 )

 • Utstilling: Minimumskrav er at hunden har oppnådd CK på utstilling. Hver CK gir 10 poeng, inntil maksimalt 60 poeng. Dette fordi maksimal poengsum for Lure Coursing er 60 poeng.
 • Alle CK fra utstilling må være oppnådd i Norge.
 • Lure Coursing: Minimum 15 poeng oppnådd på årslisten for Lure Coursing, jfr gjeldende utregningsmetode

REGLER FOR UTREGNING AV ÅRETS TRIPPELPRIS

Meritter som kvalifiserer til trippelprisen:

 1. Utstilling – Hunden må ha oppnådd minimum certifikatkvalitet (CK) på offisiell utstilling
 2. Lure coursing – Hunden må ha lc-lisens og ha oppnådd minst 75 poeng på 2 offisielle prøver.
 3. Samt en av følgende:
  1. Lydighet – Hunden skal ha oppnådd minimum to 3.premier i klasse 1.
  2. Rallylydighet – Hunden må ha oppnådd opprykk til klasse 2.
  3. Agility – Hunden skal ha deltatt på 2 offisielle konkurranser i klasse 1, uten diskvalifisering.
  4. Blodspor – Hunden må ha oppnådd minimum en 2. premie på terminfestet prøve og en 2. premie på bevegelig prøve
  5. UHP/AD – Bestått
 • Prisen kan tildeles den enkelte hund kun 1 gang gjennom dens levetid.
 • Eier til hund som har oppnådd tilstrekkelige resultater må selv melde resultater til NWK
 • Alle kvalifiserende resultater skal være oppnådd i Norge.
 • Samtlige eiere av hunden skal være medlem av NWK ved tidspunkt for vurdering av pristildeling
 • Hunder som mottar trippelprisen vil kunne presenteres og få publisert bilde på klubbens
  hjemmeside og i whippetmagasinet mot innsending av bilde og presentasjonstekst.
 • Prisen tildeles med diplom og rosett

   

  Resulater sendes hit!

REGLER FOR UTREGNING AV ÅRETS LC-veteran

(Gjelder f.o.m 2021)

Årets LC-veteran blir regnet ut fra listen til «årets LC-whippet».

Utmerkelsen tildeles den best plasserte hunden på LC listen, som er i sitt 8. år, og dermed går sin siste sesong på LC banen.

REGLER FOR UTREGNING AV ÅRETS LC-whippet