Whippetmagasinet

Whippetmagasinet

 

Utgiver: Norsk Whippetklubb

REDAKSJONEN PR. 19.07.2021
Eli Cecilie Blakset

Carina Svemo Stokland

Stein Ole Kjær

ToveMerete Lilledal

Guro Utgård Snøva

Kontakt: redaksjonen@whippetklubben.no

Erklæring: Redaksjonen forbeholder seg retten til å bestemme hva som skal inn i bladet. Redaksjonen forbeholder seg også retten til å redigere innsendt stoff, eller å be innsender selv redigere. Redigert stoff vil alltid bli sendt innsender for godkjennelse.

Innhold/ bilder: Innhold i publisert materiale står for innsender/ forfatters egen regning, det samme gjelder innhold i annonser.

ANNONSER 2021:

Bestilling: redaksjonen@whippetklubben.no

Annonser fra medlemmer:
1/1 side kr. 700,

1/2 side kr. 400,

Dobbel side kr. 1.200,


Kommersielle annonser/ikkemedlemspriser:

1/1 side kr. 1.200,

1/2 side kr. 800,

Dobbel kr. 2.200,


Kommersielle annonsører vil ved bestilling av
tre annonser få 15 % rabatt. Rabatten går til
fradrag på den siste annonsen.

Filformat annonser:
Ferdige annonser sendes i et av formatene:
JPG, PSD, PDF. Oppløsning 300 dpi


Format (stående) og oppløsning:

1/1 side = bredde 148 mm x høyde 210 mm

1/2 side = bredde 148 mm x høyde 105 mm


Alle annonser skal være 3 mm utfallende. For
andre annonseformat eller annonse på
omslagsside, kontakt redaksjonen.

For andre annonseformat eller annonse på omslagsside, kontakt redaskjonen. 

 

Annonsehjelp:
Redaksjonen kan være behjelpelige med annonseutforming.
Oppsett 1/1 side kr: 200,-
Oppsett 1/2 side kr: 150,-

Utgivelsesplan:
2021
NR 1: 27. mars
NR 2: 27. aug
NR 3: 3. des

2022
NR 1: 31. mars
NR 2: 26. aug
NR 3: 2. des

Bildebruk/ kreditering:
Alle innlånte foto vil bli kreditert. Alle bilder som ikke er kreditert er NWKs egne bilder.

 

Tidligere utgitt Whippetmagasiner